Eventets namn Bokslutskommuniké inkl kv 4 2018
Datum för publicering 2019-01-30
Tidpunkt för publicering 8:00 CET
Presentationens inriktning  Verksamhetsåret 2018 samt kv 4
Kontakt ir@orexo.com
Extern länk -