Correction from Orexo - Rättelse från Orexo

During updating of news info on Orexos website (www.orexo.com) earlier published info on the Catella investment in Orexo were unintentionally distributed to subscribers of pressreleases and to Waymaker partnersites. The information is NOT new, it is published in Orexos Annual Report 2004 amongst other publications. If you have any questions regarding this, please contact Johan Tamsen, Investor Relations, +46 18-780 88 00, johan.tamsen@orexo.se ------------------------------------------------------------------------- I samband med en uppdatering av nyheter på Orexos hemsida (www.orexo.se) skickades tidigare publicerad information ut om Catellas investering i Orexo. Detta är således inte ny information utan går att läsa om i bland annat Orexos årsredovisning för 2004. Vid frågor kring detta, vänligen kontakta: Johan Tamsen, Investor Relations, tfn 018-780 88 00, johan.tamsen@orexo.se