Top image

Våra anställda berättar

  • Anna Wesslén
  • Lisa Hastings
  • Pontus Riarbäck
  • Stefani Slog
Loading data...
Varför har du valt att jobba för Orexo?

Det är tillfredsställande att få samverka i ett innovativt företag i en spännande miljö.

Vad är det bästa med att arbeta hos Orexo?

Orexo ser till både kundens och medarbetarens bästa. Arbetsuppgifterna är utmanade och beslutsvägarna korta. Kollegorna är skickliga med kompetens inom många olika områden.

Vilken är den svåraste delen av ditt jobb?

Att prioritera min tid.

Vilka är dina största utmaningar under det kommande året?

Uppstart av en ny supply chain.

Disclaimer
Återgå Fortsätt