Eventets namn Nordic Biotech & Pharma 2019
Datum 2019-05-29
Presentations tid 15:45
Adress Berlingske Hus, Pilestræde 34 (Berlingsalen) 1147 Copenhagen
Presentatör från Orexo

Nikolaj Sørensen, CEO

Övriga deltagare från Orexo Lena Wange, IR & Communications Manager
Presentationens inriktning 

Verksamhetens utveckling, för tillgång till presentationen vänligen kontakta ir@orexo.com

Övrigt   
Kontakt ir@orexo.com
Extern länk