Bruk av droger och drogberoende har skapat en stor utmaning för hälsovården världen över, inte minst i USA. År 2008 översteg antalet dödsfall i USA till följd av överdosering av receptbelagda opioider det totala antalet dödsfall till följd av missbruk av heroin och kokain. År 2016 resulterade drogproblematiken i USA i över 64 000 dödsfall och den totala ekonomiska kostnaden för opioidkrisen beräknas för 2015 ha uppgått till 504 miljarder dollar. Statistiken talar sitt tydliga språk, men den totala omfattningen av problematiken är ändå svåröverskådlig. Det finns indikationer på att tiotals miljoner amerikaner missbrukar receptbelagda opioider, lugnande eller andra stimulerande läkemedel och globalt beräknas omkring 75 procent av sjukdomsbördan orsakad av narkotikamissbruk vara kopplat till just opioider. Samtidigt är tillgången till vetenskapligt bevisad behandling högst begränsad i flera länder och globalt beräknas endast 1 av 6 personer med beroendeproblematik få behandling.

Orexos huvudsakliga terapiområde är behandling av opioidberoende och sedan läkemedlet Zubsolv® lanserades i USA har en viktig prioritet varit att göra behandling tillgänglig för fler människor. Orexo har startat och driver fortfarande flera initiativ som gör skillnad; RISE ger patienter tillgång till ett urval av onlineverktyg och guider för att kunna bygga upp en behandlingsplan som kan hjälpa individen i dess återhämtning. Syftet med studien REZOLV är att informera sjukvårdspersonal, försäkringsbolag och patienter om faktorer som kan ha en positiv effekt på resultatet av behandlingen. Vidare syftar kampanjen Out the Monster till att motverka stigma som är förknippat med opioidberoende och med hjälp av företagets Patients Savings Program har fler patienter getts möjlighet till läkemedelsbehandling genom speciellt riktade rabatter för de som bekostar sin egen behandling. Genom The National Alliance of Advocates for Buprenorphine Treatment har Orexo även bidragit till ökningen av det antal patienter som en certifierad läkare får behandla samtidigt och som ett resultat av lagen Comprehensive Addiction and Recovery Act som blev gällande år 2016 får nu även certifierade sjuksköterskor och läkarassistenter förskriva läkemedel för behandling av opioidberoende.

Under 2017 har en viktig prioritet varit att vidareutveckla företagets försörjningskedja i syfte att fortsätta vara ett konkurrenskraftigt alternativ för försäkringsbolag och patienter. Utöver rabattprogrammen för patienter kommer befintliga och nya avtal med aktörer verksamma i den amerikanska sjukvården att säkra en betydligt förbättrad prissubvention för Zubsolv i USA under 2018. Godkännandet av Zubsolv i Europa i november 2017 kommer även att ge sjukvården i regionen större möjligheter till behandling av de ungefär 1,3 miljoner individer som beräknas vara högriskanvändare av opioider.

 

1) Progress towards the Sustainable Development Goals E/2016/75
2) Centers for Disease Control and Prevention, Annual Surveillance Report of Drug-Related Risks and Outcomes — United States, 2017
3) United Nations Office on Drugs and Crime, World Drug Report 2017
4) The Council of Economic Advisers, The Underestimated Cost of the Opioid Crisis
5) The National Alliance of Advocates for Buprenorphine Treatment (NAABT)
6) European Drug Report 2017: Trends and Developments